Hur ansöker du om hemtjänst i Järfälla?

Hemtjänst är en insats som äldre kan ansöka om hos kommunen. Det kan vara för du behöver hjälp med personlig omvårdnad men även serviceinsatser. På så sätt kan du bo kvar hemma längre om du vill.

Bor du i Järfälla kan du som är äldre ansöka om hemtjänst hos kommunen. Det kan vara för att du har svårt att orka med vardagens sysslor eller din personliga omvårdnad. En biståndshandläggare gör en bedömning och beviljar vissa insatser. Du får också beviljat ett visst antal timmar. Vanliga insatser är hjälp med att vårda hemmet, duscha, äta eller annat stöd i samband med måltiden. I Järfälla kan du också själv bestämma vem som ska utföra hemtjänst. På så sätt kan du hitta trygg hemtjänst i Järfälla utifrån dina behov och preferenser.

Fördelar med hemtjänst

Hemtjänst är ett sätt att kunna bo kvar hemma i sin ordinarie bostad. Samtidigt så ska du få ett fullgott liv och känna dig trygg. Hemtjänst består av många olika insatser. Personlig omvårdnad inkluderar bland annat:

  • Hjälp att sköta den personliga hygienen.
  • Hjälp med att äta och dricka eller annat stöd vid måltiden
  • Social samvaro för att minska isolering och upplevd ensamhet

Du kan också beviljas insatser i form av serviceinsatser. Det kan vara att göra ärenden, handla eller hjälp att laga mat. Du kan också få hjälp med att ta dig till aktiviteter och gå promenader. Hemtjänst ska ge ett stöd i vardagen så du kan leva så bra som möjligt hemma.